آزمایشات و عملکردها http://azmayeshat.mihanblog.com 2020-07-10T03:22:02+01:00 text/html 2011-10-01T12:44:06+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی خواص تخم بلدرچین http://azmayeshat.mihanblog.com/post/52 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تخم بلدرچین به خاطر ترکیب شیمیایی که دارد سزاوار نام <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بمب ویتامین </SPAN></STRONG>شده است.</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><SPAN lang=FA style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تخم بلدرچین سر شار از ویتامین ها ، مواد معدنی و مقادیری از پروتئین همراه با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">لیپیدهاست </SPAN></FONT><FONT size=3>از این رو به سبب ایجاد متابولیسم بهینه در سلول های بدن ، در درمان</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3> </FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بیماری های کبدی وکلیوی ، کم خونی ، آسم ، سل، ناتوانی جنسی و استرس ، و بازسازی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بدن پس از جراحت یا زایمان توصیه می شود. مصرف مرتب تخم بلدرچین باعث منظم شدن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سیستم عصبی، قلبی و گوارشی بدن و افزایش شیر مادران می شود. عدم کلسترول زرده، این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ماده غذایی را جزو بهترین رژیم های تغذیه ای برای ورزشکاران و بدنسازان قرار داده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #56657b; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">تخم بلدرچین از نظر کیفیت با تخم سایر پرندگان متفاوت است. تخم بلدرچین در مقایسه با تخم مرغ، به مراتب ارزش غذایی بالاتری دارد. یک تخم&nbsp; بلدرچین هر چند که از لحاظ وزنی حدود یک پنجم وزن تخم مرغ معمولی را دارد، اما در مقایسه با تخم مرغ، 5 برابر فسفر و </SPAN><SPAN dir=rtl style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A href="http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrients/minerals/2003/2/10/1428.html"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">کلسیم</SPAN></A><SPAN lang=FA>،6</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <SPAN lang=FA dir=rtl>برابر آهن، 6 برابر ویتامین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> B1(<SPAN lang=FA dir=rtl>تیامین)، 15 برابر ویتامین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> B2(<SPAN lang=FA dir=rtl>ریبوفلاوین) و 6 برابر </SPAN><SPAN dir=rtl><A href="http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrients/vitamins/2010/3/29/119335.html"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ویتامین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN dir=ltr></SPAN> B12 </SPAN></A><SPAN lang=FA>دارد</SPAN><SPAN lang=FA> و سرشار از </SPAN><A href="http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrients/vitamins/2010/4/27/122106.html"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ویتامین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN dir=ltr></SPAN> A</SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>، اسید نیکوتینیک، </SPAN><A href="http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrients/minerals/2008/7/16/70489.html"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">مس</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN lang=FA dir=rtl>و کبالت می باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">تخم بلدرچین نسبت به </SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><A href="http://www.tebyan.net/nutrition_health/(foods)/otherfoods/2010/2/11/115435.html"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">تخم مرغ </SPAN></A><SPAN lang=FA>از مزه بهتری برخوردار بوده و به علت کراتن خاصی که در آن ذخیره شده است، در درمان بیماری</SPAN><A href="http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/respiratory/2009/5/5/90973.html"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">آسم</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN lang=FA dir=rtl>تأثیر مفیدی دارد. از طرف دیگر به علت غنی بودن از ویتامین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> B<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>، در درمان بیماری های عصبی موثر می باشد. همچنین تخم بلدرچین به علت وجود آمینواسیدهای فراوان، در تغذیه کودکان و بیماران بسیار موثر است. ضمناً از چربی کمتری نسبت به </SPAN><SPAN dir=rtl><A href="http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/(Foods)/OtherFoods/2010/1/26/113854.html"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">تخم مرغ </SPAN></A><SPAN lang=FA>برخوردار است</SPAN></SPAN></SPAN></P></SPAN> text/html 2011-08-23T07:22:01+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی بلدرچین پرنده ای اسرار آمیز http://azmayeshat.mihanblog.com/post/50 <B><B><B><B><B><B><B><B><B><B><B><B><B><B><B> <P><B>بلدرچین</B> (به <A title="پارسی سره" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%87">پارسی سره</A>: <SPAN class="spanen spanen" lang=fa dir="{{#اگر: پارسی سره | |" xml:lang="fa"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma">بَدبَده</SPAN></SPAN>) (<A title="نام علمی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C">نام علمی</A>: <B>Coturnix</B> کُتورنیکس) <A title=پرنده href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87">پرنده‌ای</A> کوچک از تیره <A title=قرقاولیان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86">قرقاولیان</A>، راسته <A title=ماکیان‌سانان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86">ماکیان‌سانان</A> است.</P> <P>بلدرچین‌ها جثهٔ کوچک و <A title=خپل href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%BE%D9%84">خپلی</A> دارند و زندگی بر روی زمین را ترجیح می‌دهند. از دانه‌ها و نیز <A title=حشرات href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA">حشرات</A> و دیگر جنبندگان کوچک تغذیه می‌کنند. بر روی زمین لانه می‌سازند و بر پروازهای کوتاه و سریع قادرند، برخی <A title="گونه (زیست‌شناسی)" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)">گونه‌ها</A> همچون <A title="بلدرچین ژاپنی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C">بلدرچین ژاپنی</A> و <A title="بلدرچین معمولی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C">بلدرچین معمولی</A> پرندگانی مهاجرند و توانایی پرواز در مسافت‌های طولانی را دارند. در برخی کشورها برخی گونه‌های بلدرچین در تعداد زیاد پرورش داده می‌شوند تا از <A title="تخم مرغ" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%BA">تخم</A> و <A title=گوشت href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA">گوشت</A> آن‌ها استفاده شود و یا حتی در شکارگاه‌ها رها شوند. این پرنده در سکونت‌گاه‌های خود هم توسط انسان‌ها بطور گسترده‌ای شکار می‌شود تا از گوشت و پرهایش استفاده شود.</P> <P>نام بلدرچین در گویشهای مختلف</P> <P>پراکندگی وسیع و فراوانی نِسبی این پرنده در خاورمیانه با نام‌های مختلف برای آن در میان <A title="زبان فارسی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C"><FONT color=#0645ad>فارسی‌زبانان</FONT></A> همراه بوده‌است. به‌جز «بلدرچین» که واژه‌ای در اصل <A title="زبان ترکی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C"><FONT color=#0645ad>ترکی</FONT></A> و اصلی‌ترین نام این پرنده است. واژهٔ «کَرَک» به‌ویژه در <A class=new title="گویش هراتی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><FONT color=#ba0000>گویش هراتی</FONT></A> و گویش‌های <A title="زبان کردی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#0645ad>زبان کردی</FONT></A>، در فارسی جدید به‌ویژه در <A class=new title="گویش کرمانی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><FONT color=#ba0000>گویش کرمانی</FONT></A> واژهٔ «بدبده»، در فارسی کلاسیک واژهٔ «وَرْتِج/وَرْتیج/وَرْدیج» و در برخی مناطق <A class=mw-redirect title=مازندران href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86"><FONT color=#0645ad>مازندران</FONT></A>، <A class=mw-redirect title=گیلان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86"><FONT color=#0645ad>گیلان</FONT></A> و <A title=سمنان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86"><FONT color=#0645ad>سمنان</FONT></A> «وَرده» از نام‌های دیگر این پرنده است. در <A title="زبان گیلکی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9%DB%8C"><FONT color=#0645ad>زبان گیلکی</FONT></A> نیز آن را «وُشُم/وُشوم» می‌نامند و سومین پادشاه <A class=mw-redirect title="آل زیار" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1"><FONT color=#0645ad>زیاری</FONT></A> را به جهت علاقه‌اش به شکار بلدرچین <A title=وشمگیر href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1"><FONT color=#0645ad>وشمگیر</FONT></A> می‌نامند. در <A class=mw-redirect title=عربی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C"><FONT color=#0645ad>عربی</FONT></A> از واژه‌های «سَمانی» و «سَلویٰ» استفاده می‌شود که به فارسی نیز راه یافته‌است</P> <P>&nbsp;</P> <P>اسطوره ها</P> <P>به روایت <A title="عهد عتیق" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82"><FONT color=#0645ad>عهد عتیق</FONT></A> (<A title="سفر خروج" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC"><FONT color=#0645ad>سِفْرِ خروج</FONT></A> ۱۳:۱۶، <A title="سفر اعداد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF"><FONT color=#0645ad>سفر اَعداد</FONT></A> ۳۱ـ۳۳:۱۱) بلدرچین یکی از مائده‌های آسمانی بود که <A title=یهوه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87"><FONT color=#0645ad>یهوه</FONT></A> برای اسرائیلیان سرگردان پس از مهاجرت از مصر فرو فرستاد. به این موضوع در <A title=قرآن href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86"><FONT color=#0645ad>قرآن</FONT></A> (بقره&nbsp;: ۵۷(که از بلدرچین بعنوان مرغان مخصوص شبیه کبوتریاد شده)، اَعراف&nbsp;: ۱۶۰ و طه&nbsp;: ۸۰) نیز اشاره شده‌است. این پدیده با توجه به مهاجرت بلدرچین‌ها از منطقه <A title=مدیترانه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87"><FONT color=#0645ad>مدیترانه</FONT></A> قابل تبیین است. این پرنده‌ها هر سال بهار در گله‌های پرشمار از مسیر <A class=mw-redirect title="صحرای سینا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7"><FONT color=#0645ad>صحرای سینا</FONT></A> از <A title=آفریقا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7"><FONT color=#0645ad>آفریقا</FONT></A> به <A title=اروپا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7"><FONT color=#0645ad>اروپا</FONT></A> و <A title=آسیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7"><FONT color=#0645ad>آسیا</FONT></A> مهاجرت می‌کنند و در پائیز مسیر رفته را بازمی‌گردند. از آن‌جا که این پرندگان در ارتفاع بسیار کم پرواز کرده و خیلی زود خسته می‌شوند و بر زمین می‌نشینند، به راحتی شکار می‌شوند.<SUP class=reference id=cite_ref-1><A href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86#cite_note-1"><FONT color=#0645ad>[۲]</FONT></A></SUP></P> <P>در برخی کتب قدیمی عربی از جمله <A title="برهان قاطع" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9"><FONT color=#0645ad>برهان قاطع</FONT></A> افسانه‌ای دربارهٔ بلدرچین نقل شده که خاستگاه وی را از دریا می‌داند. مرتضی زبیدی در این مورد می‌نویسد: «سُمانی (بلدرچین) ... از پرندگان مهاجر است، ولی دانسته نیست از کجا می‌آید. حتی برخی می‌گویند که از دریای شور بیرون می‌آید، و دیده می‌شود که با بالی فرورفته در آب دریا و بال دیگر مانند بادبانی گسترده بر روی آب، بر سطح دریا پرواز می‌کند...» این افسانه از آن‌جا نشأت گرفته که چون بلدرچین توانایی جسمی برای پروازهای طولانی را ندارد در فصل مهاجرت از بادهای موافق برای پروازهای کمک می‌گیرد و گله‌های بزرگ بلدرچین در پاییز از اروپا به شمال آفریقا و شرق <A title=مدیترانه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87"><FONT color=#0645ad>مدیترانه</FONT></A> کوچ می‌کنند و در بهار به اروپا باز می‌گردند. در هنگام عبور از مدیترانه اغلب خسته شده به دریا می‌افتند و با همان روشی که زبیدی آورده: «با بالی فرورفته در آب دریا و بال دیگر مانند بادبانی گسترده بر روی آب» خود را به ساحل می‌رسانند. تا دهه ۱۳۲۰/۱۹۴۰ هر سال در دو فصل بهار و پائیز میلیون‌ها بلدرچین در سواحل مدیترانه بدین‌سان گرفته می‌شد ولی شمار آن‌ها از آن پس کاهش یافته‌است.<SUP class=reference id=cite_ref-2><A href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86#cite_note-2"><FONT color=#0645ad>[۳]</FONT></A></SUP></P> <P>این پرنده را در عربی کلاسیک، «قَتیل الرَّعد» می‌نامند، زیرا تصور می‌کنند از شنیدن غُرّش <A title=آذرخش href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D8%B4"><FONT color=#0645ad>آذرخش</FONT></A> از ترس می میرد.</P> <P>در فارسی نیز آن را «بَدبَده» نامیده‌اند چرا که بر پایه افسانه‌ای ایرانی این پرنده به‌ناحق دانه‌ای <A title=گندم href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85"><FONT color=#0645ad>گندم</FONT></A> از مال کودک صغیری خورد، و سپس از این کارِ <A class=mw-redirect title=بد href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF"><FONT color=#0645ad>بد</FONT></A> خود پشیمان شده، دائماً تکرار می‌کند که «بَد بَده» [=] کار بَدْ بد است.</P> <P>&nbsp;</P> <P>نماد </P> <P>تصویر بلدرچین</P> <P> <TABLE class=mw-hierotable dir=ltr style="DISPLAY: inline" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=middle><IMG title="G43 [w]" style="MARGIN: 1px" height=38 alt=w src="http://fa.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_G43.png"></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P>در خط <A title="هیروگلیف مصری" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%81_%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C"><FONT color=#0645ad>هیروگلیف مصری</FONT></A> به جای حرف <B>و</B> به کار میرفته است.</P> <P>&nbsp;</P> <P>خواص درمانی در پزشکی سنتی</P> <P>در پزشکی سنتی خواص گوناگونی برای بلدرچین برشمرده‌اند، از جمله این‌که بگفتهٔ شریف ادریسی «لیسیدنِ <A title=زهره href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87">زهره</A> بلدرچین برای درمان <A title=صرع href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%B9">صرع</A> سودمند است، و چکانیدن خون آن در <A title=گوش href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4">گوش</A> دردمند، گوش‌درد را درمان می‌کند، و استمرار در خوردن گوشتِ آن دلِ سخت را نرم می‌سازد، و گویند که این خاصیت فقط در قلب اوست».</P> <P>عبدالملک بن زُهْر اندلسی طبیب قرن ششم هم به این اشاره می‌کند که «گوشتِ بلدرچین <A title="سنگ کلیه" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87">سنگ کُلیه</A> و مثانه را خُرد می‌کند، و <A title=مدر href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1">مدرّ</A> بول است».</P> <P>برخی پزشکان قدیم و بسیاری از عوام نیز تصور می‌کنند که تخم بلدرچین زبان انسان را گویا کرده و موجب می‌شود تا کودکان پیش از موعد زبان باز کنند. این باور ناشی از پربانگی و صدای بلند بلدرچین نسبت به جثهٔ اوست که آن را حمل بر فصاحت وی کرده‌اند.</P> <P>انواع نژادهای مختلف </P> <UL> <LI><A title="بلدرچین معمولی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C">بلدرچین معمولی</A> (Coturnix coturnix) <LI><A title="بلدرچین ژاپنی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C">بلدرچین ژاپنی</A> (Coturnix japonica) <LI>بلدرچین بارانی (Coturnix coromandelica) <LI>بلدرچین نیوزیلند (Coturnix novaezelandia) منقرض شده در ۱۸۷۵ <LI>بلدرچین قهوه‌ای (Coturnix ypsilophora) <LI>بلدرچین آبی آسیایی یا چینی (Coturnix chinensis) <LI>بلدرچین آبی افریقایی (Coturnix adansonii) <LI>بلدرچین جزایر قناری (Coturnix gomerae) منقرض شده </LI></UL> <P>&nbsp;</P></B></B></B></B></B></B></B></B></B></B></B></B></B></B></B> text/html 2011-01-16T07:20:51+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی روش عملی مطالعه ساختمان قارچها http://azmayeshat.mihanblog.com/post/49 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA'>انواع میکروسپورم </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA'>تریکوفی تم اپیدرموفیتون( درماتوفیت) مسئول کچلی های مختلف و غیره می باشند. درماتوفیتها مانند انگلها در روی پوست بدن و مناطق دیگر زندگی می کنند. پوست ، مو و ناخن ، مناطقی هستند که معمولا در معرض این قارچها قرار می گیرند. قارچها در این مناطق بحالت ابتدایی یعنی بشکل میسلیوم در پوست و ناخن و مو زدنگی کرده و آن را آلوده می نمایند . در ماتوفیتها وقتی در روی محیط سابرودکستروز آگار کلرامفنیکل دار کشت داده می شوند کلنی های متشکله از رشته های در هم پیچیده تشکیل می دهند و اسپورهای غیر جنسی مشخصه هر نوع را تولید می نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style='font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA'>طریقه جمع آوری نمونه </span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style='font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA'>آزمایش نمونه</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA'>روش مشاهده مستقیم:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA'>قارچها را می توان با آزمایش مستقیم نشان داد به این صورت که : ابتدا از نمونه های آلوده (مو ، ناخن ، تراشه پوست ) مقداری روی لام قرار داده و روی آن یک قطره سود 10-20 درصد ریخته و بعد از گذاشتن لامل آنرا آهسته گرم می نمایند. باید توجه نمایید که لام از جنس پیرکس نمی باشد و در اثر حرارت مستقیم شعله می شکند در نتیجه برای جلوگیری از این کار باید لام را با پنس گرفته و از روی شعله مدام عبور دهید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA'>سود در اثر حرارت ، پوست و جدار مو را در خود حل نموده و آنرا روشن می نماید بعد از انجام این کار با میکروسکوپ مشاهده می نمایید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA'>روش کشت :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA'>محیط کشت سابرودکستروز آگار کلرامفنیکل دار برای این منظور بکار برده می شود. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA'>برای اینکه بتوان ساختمان کامل قارچ را با رنگ آمیزی بخوبی زیر میکروسکوپ مشاهده نمود می توان از روش اسلاید کشت (کشت روی لام ) استفاده نمود </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA'>اسلاید کشت : </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA'>ابتدا با توجه به دستور ساخت از محیط کشت سابرودکستروز آگار بمیزان مورد نیاز تهیه نمایید بعد از استریل کردن آن در کنار شعله به ارتفاع 2-3 میلیمتر از محیط کشت داخل یک پلیت استریل بریزید بعد در پلیت را گذاشته و اجازه بدهید تا محیط کاملا سرد شده و به اصلاح ببندد سپس با استفاده از یک اسکالپل استریل به ابعاد 1×1 سانیمتر از محیط را برش داده و آنرا به آرامی برداشته و روی یک لام که قبلا آنرا با الکل 70 درجه استریل کرده اید قرار دهید . بعد از انجام اینکار در 5 نقطه از این مربع نمونه آلوده را با پنس نوک تیز و قرار داده و با نوک آنس نوک تیز آنرا در این 5 نقطه فرو کنید بعد از اینجام این کارها یک لامل استریل شده با الکل 70 درجه را روی نمونه کشت داده شده قرار دهید و لام را روی لوله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>* یو * شکل در پلیت مخصوص اسلاید کشت قرار داده و مقداری آب در کف پلیت بریزید تا رطوبت لازم برای رشد قارچ را فراهم آورد . مجموعه را در دمای 26 درجه سانتیگراد (دمای معمولی آزمایشگاه ) قرار می دهید تا ساختمان میکروسکوپی قارچ ظاهر شود. درصورت منفی بودن کشت را تا 4 هفته در همان وضعیت نگهداری نمایید . </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA'>در صورت مثبت بودن آزمایش بعد از سپری شدن زمان لازم یک لام تمیز برداشته و یک قطره از رنگ لاکتوفنل کاتن بلو روی آن بریزید. لاملی را که روی محیط کشت قرار داده بودید اکنون ساختمان رشد یافته قارچ به قسمت زیرین آن چسبیده است به آرامی و طوری که ساختمان قارچ آسیب نبیند بصورت عمودی از روی محیط بردارید و روی یک قطره رنگ قرار دهید تا به آرامی رنگ در ساختمان قارچ نفوذ نماید .بعد ساختمان قارچ را زیر مکروسکوپ با عدسی 10 و 40 مشاهده نمایید.</span></p> text/html 2010-04-13T07:11:52+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی پیام مدیر وبلاگ http://azmayeshat.mihanblog.com/post/47 <P>با تشکر از توجه شما و نظرات زیبایی که با خواندن آنها روحیه خدمت رسانی به شما عزیزان در اینجانب تقویت میشود به اطلاع شما می رسانم بزودی اطلاعات کاملتری در زمینه های مختلف کارهای آزمایشگاهی و عملی بهمراه عکس در این وبلاگ قرار داده میشود امید می رود با توجه به اینکه لازمه موفقیت و انجام هر کاری داشتن تجربه و اطلاعات کافی در مورد آن کار می باشد و متاسفانه در بسیاری موارد در دانشگاهها توجه کمتری به این امر می گردد و دانشجو بعد از فارغ التحصیلی کمتر قادر به انجام کار در آزمایشگاهها می باشد لذا سعی میکنم با توجه به این امر مطالب را جامع و در عین حال با زبان ساده بیان نمایم تا تمام عزیزان بتوانند از مطالب مورد نیاز خود استفاده نمایند . اگر از شما عزیزان کسی مایل به همکاری و ارائه مطلب علمی جهت ارتقاء کیفی این وبلاگ باشد اینجانب استقبال&nbsp;می نمایم .&nbsp;با ارائه نظرات خود من را یاری نمایید.</P> <P>ایمیل وبلاگ: <A href="mailto:azmayeshat.iran@yahoo.com">azmayeshat.iran@yahoo.com</A>&nbsp; می باشد</P> text/html 2010-01-04T06:59:25+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی شناساگرهای شیمیایی و طرز تهیه آنها http://azmayeshat.mihanblog.com/post/45 <DIV dir=rtl align=right>در جدول زیر اسامی تعدادی از شناساگرهای شیمیایی و محدوده عملکرد آنها ذکر گردیده است.</DIV> <DIV dir=rtl align=right>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl align=right> <TABLE class=MsoTableGrid dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 448pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=597 border=1> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">ردیف<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">شناساگر<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN dir=ltr>PH</SPAN><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">رنگ محیط اسیدی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">رنگ محیط بازی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">طرز تهیه<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">متیل رد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">3/6-2/4<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم از آنرا در 6/18 سی سی سود02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">2<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">متیل اورنژ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">4/4-1/3<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی آب مقطر<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">3<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">فنل فتالئین<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">10-3/8<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">بیرنگ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی اتانول 50%<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">4<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">کروزول رد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">8/1-2/0<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 3/13 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">5<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">تیمول بلو<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">8/2-2/1<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 75/10 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">6<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">برموفنل بلو<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">6/4-8/2<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">آبی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در در 5/7 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 35.6pt; mso-yfti-irow: 7"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">7<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">کنگورد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">5-3<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">بنفش<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی آب مقطر<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 8"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">8<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">برموکروزول گرین<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">4/5-8/3<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">آبی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 25/7 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 9"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">9<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">برموکروزول پرپل<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">8/6-2/5<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">ارغوانی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 25/9 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 10"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">10<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">برموکروزول بلو<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">6/7-6<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">آبی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 8 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 11"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">11<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">فنل رد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">4/8-8/6<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 3/14 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 35.6pt; mso-yfti-irow: 12"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">12<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">تیمول فتالئین<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">5/10-3/8<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">بیرنگ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">آبی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی اتانول 80%<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 35.6pt; mso-yfti-irow: 13; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">13<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt">آلیزارین یلو</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt">R</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">12-1/10<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز-نارنجی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی آب مقطر<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2010-01-04T06:26:40+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی آزمایش هالفن برای تشخیص روغن پنبه دانه http://azmayeshat.mihanblog.com/post/44 <P>&nbsp;</P> <DIV class=Section1> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=3>مقدار 2 میلی لیتر نمونه را در یک لوله آزمایش ریخته و بر روی آن 2 میلی لیتر معرف هالفن افزوده و آن را در بن ماری آب جوش به مدت 30 دقیقه حرارت دهید . در اثر وجود روغن پبنه دانه در نمونه رنگ قرمز در محیط ایجاد می شود که این رنگ در اثر وجود اسید سیکلوپروپیونید در روغن پنبه دانه است . شدت رنگ به مقدار این روغن در نمونه بستگی دارد . البته هرگاه روغن پنبه دانه را بالاتر از 200 درجه حرارت داده باشند این رنگ تولید نخواهد شد ، به همین جهت در روغنهای تصفیه شده آزمایش منفی است . ضمنا در کره حیوانی چنانچه حیوان از کنجاله تخم پنیه دانه تغذیه شده باشد واکنش کره در برابر معرفه هالقن مثبت خواهد بود. برای مقایسه می توان در لوله دیگری ، روغن پنبه دانه و معرف ریخته و آن را در حمام آب نمک قرار دهید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=3>طرز تهیه معرف هالفن :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=3>یک گرم گوگرد را در 100 میلی لیتر سولفور کربن(دی سولفید کربن) و 100 میلی لیتر الکل آمیلیک مخلوط نمایید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> text/html 2008-12-01T08:13:42+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی شناساگرهای شیمیایی و طرز تهیه آنها http://azmayeshat.mihanblog.com/post/43 <DIV dir=rtl align=right>در جدول زیر اسامی تعدادی از شناساگرهای شیمیایی و محدوده عملکرد آنها ذکر گردیده است.</DIV> <DIV dir=rtl align=right>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl align=right> <TABLE class=MsoTableGrid dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 448pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=597 border=1> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">ردیف<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">شناساگر<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN dir=ltr>PH</SPAN><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">رنگ محیط اسیدی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">رنگ محیط بازی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">طرز تهیه<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">متیل رد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">3/6-2/4<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم از آنرا در 6/18 سی سی سود02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">2<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">متیل اورنژ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">4/4-1/3<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی آب مقطر<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">3<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">فنل فتالئین<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">10-3/8<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">بیرنگ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی اتانول 50%<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">4<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">کروزول رد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">8/1-2/0<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 3/13 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">5<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">تیمول بلو<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">8/2-2/1<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 75/10 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">6<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">برموفنل بلو<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">6/4-8/2<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">آبی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در در 5/7 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 35.6pt; mso-yfti-irow: 7"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">7<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">کنگورد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">5-3<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">بنفش<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی آب مقطر<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 8"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">8<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">برموکروزول گرین<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">4/5-8/3<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">آبی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 25/7 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 9"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">9<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">برموکروزول پرپل<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">8/6-2/5<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">ارغوانی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 25/9 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 10"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">10<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">برموکروزول بلو<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">6/7-6<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">آبی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 8 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-yfti-irow: 11"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">11<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">فنل رد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">4/8-8/6<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم آنرا در 3/14 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 35.6pt; mso-yfti-irow: 12"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">12<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">تیمول فتالئین<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">5/10-3/8<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">بیرنگ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">آبی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی اتانول 80%<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 35.6pt; mso-yfti-irow: 13; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 24.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=33> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">13<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt">آلیزارین یلو</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt">R</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">12-1/10<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">زرد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">قرمز-نارنجی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 35.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=252> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">1/0 گرم در 100 سی سی آب مقطر<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2008-11-22T10:57:20+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی روش رنگ آمیزی کپکها http://azmayeshat.mihanblog.com/post/42 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">برای رنگ آمیزی کپکها از لاکتو فنل - کاتن بلو استفاده می شود . به این ترتیب که ابتدا یک لام تمیز برداشته سپس یک قطره از محلول لاکتوفنل – کاتن بلو را روی آن بریزید بعد با نوک آنس استریل شده مقداری از پرگنه کپک را برداشته و در محلول رنگی بگذارید بعد یک عدد لامل روی آن قرار داده و چند ضربه آهسته به آن بزنید تا حبابهای هوا از زیر آن خارج شوند بعد آنرا با بزرگنمایی 10 و 40 میکروسکوپ مشاهده کنید و برای بررسی آن با بزرگنمایی 100 یک قطره روغن سدر روی لامل بریزید و لام را مشاهده کنید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">دقت کنید در این روش نوک آنس که آغشته به پرگنه است را به آرامی در محلول رنگی قرار دهید و از هم زدن و تکان دادن آن خودداری کنید چون با این کار باعث متلاشی شدن ساختمان کپک می شوید. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">شما می توانید از کشتهای کپک یک گستره روی لام تهیه کرده و آنرا مستقیما و بدون رنگ آمیزی هم زیر میکروسکوپ مشاهده کنید و رنگ آمیزی فقط بخاطر شفافیت و بهتر دیدن ساختمان کپک است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2008-11-22T10:55:25+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی مخمرها http://azmayeshat.mihanblog.com/post/41 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">دسته ای دیگر از میکروارگانیسمهای تک سلولی که از زیر گروه قارچها می باشند ، مخمرها هستند . مخمرها از راه غیر جنسی و با جوانه زدن تکثیر می یابند . جوانه به شکل یک برآمدگی بر روی سلول مادر ایجاد می شود و چون تقسیم از نوع میتوز است مقدار ماده ژنتیکی موجود دز سلول مادر و جوانه یکسان است . بنابراین دو سلول دارای ویژگیهای مشابهی هستند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">بعضی از مخمرها می توانند بروش جنسی هم تکثیر یابند . این امر از طریق الحاق و ترکیب دو سلول جنسی متفاوت انجام می گیرد.مخمرها هنگام رشد در محیطهای مصنوعی از نظر ویژگیهای کشت ، شباهت زیادی با باکتریها دارند. فعالیتهای فیزیولوژیک مخمرها متفاوت است مثلا ساکارومیسس سروزیه (مخمرهای نانوایی) قندهای ساده را در شرایط بی هوازی به الکل اتیلیک و </SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO">CO2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><SPAN dir=rtl></SPAN> تبدیل می کنند در حالیکه کاندیداآلبیکنس از همان ماده اولیه(قند ساده) فراورده های غیر آشامیدنی ایجاد می کنند.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">گرچه مخمرها برای انسان سودمندند اما تعدادی از آنها اهمیت پزشکی دارند . دو نمونه از معروفترین مخمرهای بیماریزا عبارتند از کاندیداآلبیکنس و کریپتوکوکوس نئوفورمانس <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کاندیدا آلبیکنس مخمر طبیعی روده است اما در بیمارانی که مدتی طولانی با آنتی بیوتیک درمان می شوند مشکل پزشکی ایجاد می کند . استفاده طولانی از آنتی بیوتیکها ، باکتریهای فلور طبیعی روده را که برای سلامت دستگاه گوارش ضروری اند را از بین می برد و اجازه می دهد که مخمرها در این فلور برتری یابند . اگر تعداد کاندیدا آلبیکنس در واژن از حد بگذرد می تواند موجب التهاب دستگاه تناسلی در زنان شده که همراه با تحریک و خارش زیاد و ترشح می باشد. برای تشخیص این بیماری از ترشحات بوسیله سواپ از واژن گرفته شده و روی محیط سابرودکستروزآگار کشت داده می شود و بعد از رنگ آمیزی گرم می توان شکل مخمرها را زیر میکروسکوپ مشاهده کرد . کاندیدا آلبیکنس همچنین می تواند باعث بروز برفک دهان در نوزادان شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کریپتوکوکوس نئوفورمانس هم یک مخمر بیماریزاست و اگر وارد مایع نخاعی انسان شود سبب ایجاد مننژیت کشنده می شود . برای تشخیص نهایی آن در آزمایشگاه ، عمدتا با انجام رنگ آمیزی منفی مایع نخاعی می توان وجود مخمر را اثبات کرد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در رنگ آمیزی مخمرها هم همانطور که قبلا هم در قسمت کپکها&nbsp;اشاره شده می توانید یک قطره از لاکتوفنل – کاتن بلو را روی یک لام تمیز ریخته بعد از پرگنه مخمری با رعایت موازین استریل با آنس برداشته و در محلول رنگی مخلوط کرد در اینجا باید نوک آنس را در محلول خوب تکان داده و آنرا هم بزنید تا مخمرها در محلول رنگی پراکنده شده و زیر میکروسکوپ بهتر دیده شوند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2008-11-22T10:54:28+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی روش کشت قارچها روی لام (اسلاید کشت) http://azmayeshat.mihanblog.com/post/40 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در یک پلیت خالی استریل مقداری از محیط سابرودکستروز آگار ریخته و بگذارید تا منعقد شود . بعد با استفاده از اسکالپر استریل مقداری از محیط به ابعاد یک سانتیمتر مربع بریده و با رعایت موازین استریل آنرا روی لام قرار دهید (می توانید لام را چند بار از روی شعله عبور داده تا استریل شود) . بعد از اینکه آگار را کاملا در مرکز لام قرار دادید آنرا روی لوله "یو" شکل که درون یک پلیت شیشه ای بزرگ است بصورت افقی قرار دهید . بعد با استفاده از آنس استریل ، کپک را در 4 نقطه از محیط روی لام تلقیح کنید (مطابق شکل) .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">یک لامل برداشته و در حالیکه آنرا با یک پنش گرفته اید آنرا داخل ظرق الکل فروکرده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>، بعد ازچکیدن تمام الکل از روی آن ، یک بار با سرعت لامل را از میان شعله عبور دهید تا باقیمانده الکل بسوزد و استریل سازی لامل کامل گردد.حالا می توانید لامل سترون شده را روی قطعه آگار تلقیح شده قراردهید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بعضی از ریسه ها بعد از رشد از آگار خارج شده و به قسمت زیرین لامل می چسبد بطوریکه به آسانی زیر میکروسکوپ دیده می شوند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">برای جلوگیری از خشک شدن قطعات آگار در طول مدت انکوباسیون حدود 10 سی سی آب مقطر استریل را در داخل پلیت بریزید و مواظب باشید تا آب روی قطعه آگار یا لام و لامل نریزد و درب پلیت را ببندید. پلیت رت بمدت یک هفته در دمای اطاق قرار دهید در صورت تبخیر آب داخل پلیت می توانید مجددا آب به آن اضافه کنید . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بعد از انکوباسیون می توانید لامل را جدا کرده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بعد دو قطره از لاکتوفنل – کاتن بلو را روی لام منیز دیگری ریخته و لامل را با کپکی که به آن چسبیده روی لام قرار داده و ساختمان ریسه های به آن چسبیده را مطالعه کنید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2008-11-22T10:51:21+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی تقسیم بندی قارچها http://azmayeshat.mihanblog.com/post/39 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در حالت کلی قارچها را به دو دسته عمده تقسیم می کنند: کپکها و مخمرها <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">هردو دسته برای رشد به شرایط خاصی نیاز دارند که عبارتند از :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 42.4pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -28.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 42.4pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO">PH</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>: هر میکروارگانیسم نیازمند </SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><SPAN dir=rtl></SPAN> خاص خود می باشد مثلا باکتریها در </SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><SPAN dir=rtl></SPAN> خنثی و یا قلیایی رشد می کنند ولی میدان فعالیت قارچها بسیار زیاد است مثلا کپکها در 11- 5/1=</SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><SPAN dir=rtl></SPAN> و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مخمرها در 5/8-5/2=</SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><SPAN dir=rtl></SPAN> بخوبی رشد می کنند . به همین علت میوه جات بیشتر کپک می زنند و باکتری روی آنها رشد نمی کند.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 42.4pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -28.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 42.4pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">رطوبت : برای رشد هر میکروارگانیسم رطوبت لازم می باشد. </SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 42.4pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -28.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 42.4pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>3-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">پتانسیل اکسیداسیون و احیاء(نیاز با اکسیژن) اکثر قارچها هوازی هستند تعداد کمی هم هستند که حالت بی هوازی اختیاری دارند. مخمرها هم بیشتر هوازی هستند اما از طریق بی هوازی هم می توانند رشد کنند(فرایند تخمیر قند)</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 42.4pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -28.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 42.4pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>4-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">دما : از نظر درجه حرارت برای رشد معمولا مزوفیل (35 تا 25)هستند ولی تعدادی از آنها ترموفیل (گرمادوست) و بعضی هم سرما دوست هستند و در دمای 5- تا10- درجه بخوبی رشد می کنند مانند نمونه هایی از آسپرژیلوسها</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 42.4pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -28.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 42.4pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>5-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">مواد غذایی : شامل آب ، منابع انرژی شامل قندها ، الکلها ، اسیدهای آلی ، کربیدها منابع پروتئینی و مواد معدنی </SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کپکها نسبت به مخمرها نیاز کمتری به مواد معدنی دارند یعنی می توانند مقداری از مواد مورد نیاز خود را بسازند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">درماتوفیتها دسته ای از قارچها می باشند که باعث ایجاد بیماری پوستی در بدن می شوند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO"><FONT face="Times New Roman">طریقه کشت قارچها :<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>کشت این دسته از میکروارگانیسمها آسان است . فقط کشت برخی از گونه ها مشکل می باشد. محیط پایه برای کشت قارچها </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO">سابرودکستروز آگار</SPAN><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3> می باشد که حاوی مقداری کلرامفنیکل است که کار این آنتی بیوتیک جلوگیری از رشد باکتریها در این محیط می باشد. قارچها معمولا در دمای محیط آزمایشگاه (25 درجه)بخوبی رشد می کنند . معمولا درماتوفیتها و تمام ساپروفیتها از این دسته هستند ولی قارچهایی که باعث بیماریهای احشایی می شوند نیاز با دمای 37 درجه دارند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">از لحاظ رشد ، مخمرها در عرض 24 تا 48 ساعت رشد می کنند ولی ساپروفیتها در عرض 4-2 روز و درماتوفیتها در عرض 15-6 روز رشد می کنند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در مورد کشت قارچها به صورت عمل می کنید که :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>از سابرودکستروز آگار ، محیط پیش ریخته تهیه کرده و پلیتها را آماده می گذارید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">با نوک آنس با رعایت موازین استریل در کنار شعله مقداری از پرگنه را برداشته و در محیط کشت قرار می دهید در مورد کپها می توانید بصورت نقطه ای در مرکز پلیت کشت دهید یا اینکه در 8-6 نقطه کپک را کشت دهید . در مورد مخمرها می توانید از ماده غذایی حاوی مخمر یا محیطی که مایع می باشد رقت تهیه کرده بعد بصورت سطحی آنرا کشت دهید . کشت خطی هم روش دیگر می باشد که در مورد مخمرها می توانید انجام دهید. خصوصیتی که کشت قارچها دارند اینست که می توانید در طول روز ، روند رشد را مشاهده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و بررسی کنید.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بعد از کشت نوبت به مطالعه قارچهای رشد یافته روی محیط کشت می رسد که یک بررسی ظاهری پرگنه ها مد نظر قرار می گیرد و دیگری بررسی میکروسکوپی آنها.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO"><FONT face="Times New Roman">خواص ظاهری قارچها :<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">جهت مطالعه کلنی های رشد یافته می توان فاکتورهای زیر را مد نظر قرار داد :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>میزان رشد قارچ : حالت و شکل کلنی ممکن است مسطح و یا برجسته ، منظم یا غیر منظم باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">منظره سطح کلنی : ممکن است بصورت پودری باشد یا بصورت شبه مخمری ، دانه ای ، پنبه های ، پشمی ، پرزی و مویی باشد.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">رنگ کلنی : ممکن است در مورد یک قارج رنگهای مختلفی دیده شود . بنابراین شناخت قارچها از روی پرگنه آنها بسیار مشکل است . در قارچهای بیماریزا تنوع رنگ کمتر است و معمولا سفیدند . تنوع رنگ مربوط به ساپروفیتها است .</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">وجود رنگدانه : رنگ پشت کلنی که مربوط به رنگدانه هاست بر اساس نوع رنگدانه تولیدی توسط قارچهاست که متفاوت می باشد.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">خواص ریزبینی یا میکروسکوپی :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شما با مشاهده میکروسکوپی قارچها ، بر اساس ساختمان قارچ می توانید نوع قارچ را تعیین کنید. مثلا وجود میسیلیوم یا عدم وجود آن و اینکه میسیلیوم دیواره عرضی دارد یا نه ؟ می توانید نوع قارچها را تشخیص دهید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کپکها در ساختمان خود اندامهایی دارند که بصورت رشته های درهم پیچیده می باشند به این اندامها میسیلیوم گفته می شوند که این میسسلیومها در دیواره خود یا دیواره عرضی دارند یا ندارند که به جنس کپک بستگی دارد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">هاگ قارچها نسبت به شرایط نامطلوب محیطی مقاوم بوده اما در مقایسه با هاگ باکتریها ، معمولا از استحکام کمتری در برابر حرارت برخوردارند . هاگ قارچها اغلب در دمای پاستوریزاسیون غیر فعال می شوند.</SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO"><FONT face="Times New Roman">رنگ آمیزی کپکها:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">برای رنگ آمیزی کپکها از لاکتو فنل - کاتن بلو استفاده می شود . به این ترتیب که ابتدا یک لام تمیز برداشته سپس یک قطره از محلول لاکتوفنل – کاتن بلو را روی آن بریزید بعد با نوک آنس استریل شده مقداری از پرگنه کپک را برداشته و در محلول رنگی بگذارید بعد یک عدد لامل روی آن قرار داده و چند ضربه آهسته به آن بزنید تا حبابهای هوا از زیر آن خارج شوند بعد آنرا با بزرگنمایی 10 و 40 میکروسکوپ مشاهده کنید و برای بررسی آن با بزرگنمایی 100 یک قطره روغن سدر روی لامل بریزید و لام را مشاهده کنید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">دقت کنید در این روش نوک آنس که آغشته به پرگنه است را به آرامی در محلول رنگی قرار دهید و از هم زدن و تکان دادن آن خودداری کنید چون با این کار باعث متلاشی شدن ساختمان کپک می شوید. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">شما می توانید از کشتهای کپک یک گستره روی لام تهیه کرده و آنرا مستقیما و بدون رنگ آمیزی هم زیر میکروسکوپ مشاهده کنید و رنگ آمیزی فقط بخاطر شفافیت و بهتر دیدن ساختمان کپک است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2008-11-22T10:48:31+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی قارچها http://azmayeshat.mihanblog.com/post/38 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">گروه دیگر از میکروارگانیسمهای موجود در طبیعت ، قارچها می باشد. این دسته از میکروارگانیسمها همانند باکتریها می توانند ساپروفیت و یا انگلی باشند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO"><FONT face="Times New Roman">چند نکته مهم در مورد کاربرد و اهمیت استفاده از قارچها :<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>قارچها کارتجزیه مولکولهای آلی و برگرداندن عناصر به طبیعت را انجام می دهند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">قارچهای همیت زیادی در صنایع تخمیر دارند . مثل تولید نان ، نوشابه و سس و غیره </SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>3-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">برای کنترل بیولوژیکی حشرات استفاده می شوند.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>4-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">انواع آنتی بیوتیکهای مهم را قارچها بوجود می آورند مثل پنی سیلین (پنی سیلیوم تراپسوژینوم)، سفالوسپورینها(سفالوسپوریوم) ، کلرامفنیل (استرپتومایسین ونزوئلا)</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>5-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">قارچها عامل بیکاریهای متعدد در انسان و حیوانات هستند. از بین گونه های بیشمار قارچی که حدود 100 تا 250 هزار گونه می باشند حدود 180 نوع آن در انسان و حیوانات بیماریزا شناخته شده اند ولی با این وجود ، شیوع و اهمیت بالایی دارند و بعضی از آنها بشدت مسری (واگیر) و خطرناکند.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>6-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">در ساختن گیاه خاک یا هوموس دخالت دارند.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>7-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">باعث فساد و تخریب خانه ها و اسکله های چوبی می شوند.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>8-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">در صنعت تولید کاغذ کاربرد دارند.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>9-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">باعث تثبیت خاک و شن و تغییر نفوذ پذیری آنها می شوند.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>10-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">قارچها رفتگرهای طبیعت بشمار می روند.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در ساختمان قارچها تاکنون چیزی شبیه ریشه ، ساقه و برگ و حتی کلروفیل دیده نشده است و چون فاقد کلروفیل هستند برای تغذیه و زندگی در محیطهای خاصی (انبارها ، زیرزمینها ، مواد غذایی مختلف ، میوه ها و لبنیات) به شکل ساپروفیت یا انگلی رشد می کنند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2008-11-22T10:41:31+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی روش رنگ آمیزی اسپور (هاگ ) باکتری http://azmayeshat.mihanblog.com/post/37 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">آندوسپورهای (هاگهای) باکتریایی ، ساختارهای کروی و یا بیضی شکل کوچکی هستند که نسبت به دمای بالا ، تشعشع و وجود مواد شیمیایی از قبیل ضد عفونی کننده ها بسیار مقاوم هستند . هاگها به شکل درون سلولی توسط برخی از باسیلها تولید می شوند به همین دلیل به آنها آندوسپور می گویند. آندوسپورها از سلولهای مولد کوچکترند و مشخصات متقاوتی دارند که قابل توجه تر از همه مقاومت زیاد آنها نسبت به شرایط نامساعد است .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">هاگ بخشی ازچرخه زندگی بعضی از جنسها باکتریها می باشد و در واقع هاگ یک مرحله خفته یا غیر فعال از زندگی باکتری است . هاگزایی در باکتریها بر خلاف آنچه در بعضی گیاهان عالی دیده می شود ، نوعی تکثیر تولید مثلی نیست. زیرا هر باکتری فقط یک هاگ تولید می کند و هر هاگ به نوبه خود به یک سلول رویشی (باکتری فعال) تبدیل می شود. بنابراین در گونه های مولد هاگ مانند سایر گونه های باکتریایی تکثیر از طریق تقسیم دوتایی باکتری انجام می شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">وجود هاگ در کشت باکتریها برای تشخیص و تفکیک آنها اهمیت دارد ، زیرا تشکیل هاگ اساسا محدود با باکتریهای گرم مثبت میله ای شکل در دو جنس باسیلوسها و کلستریدیومها است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">اندازه و محل قرار گرفتن هاگ در داخل باکتری نیز برای تشخیص ارگانیسمها اهمیت دارد مثلا هاگها می توانند در مرکز ، نزدیک به انتها و یا در انتهای یاخته قرار بگیرد. قطر هاگ می تواند بزرگتر و یا کوچکتر از خود باکتری باشد . اگرهاگ قطر بیشتری نسبت به یاخته رویشی داشته باشد موجب تورم یا بزرگی و تغییر شکل باکتری می شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">تعدادی از باسیلهای هاگزا از عوامل مولد بیماری هستند . کلستریدیومهای بی هوازی از مشهورترین آنها هستند. کلستریدیوم بوتولینوم موجب مسمومیت غذایی (بوتولیسم) کشنده می شود. کلستریدیوم پرفرنجنز مولد قانقاریای گازی (شاربن علامتی) و کستریدیوم تتانی مولد کزاز(تتانوس) است . تمام این کلستریدیومهای اسپورزا اگزوتوکسینهای (سم خارجی)قوی تولید می کنند که اغلب کشنده هستند. قویترین اگزوتوکسین توسط کلستریدیوم بوتولینوم تولید می شود. مصرف مقدار بسیار کم از ماده غدایی دارای سم بوتولیسم معمولا موجب مرگ می شود. یک شیشه کوچک نوشابه حاوی سم بوتولیسم برای کشتن تمام مردم کره زمین کافی است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">هاگهای کلستریدیوم پرفرنجنز و کلستریدیوم تتانی در خاک و بنابراین در مواد کثیف و غذا وجود دارند. در هر دو بیماری هاگها توسط خاک و یا مواد خاک آلود داخل زخم می شوند. اگزوتوکسین قانقاریای گازی و کزاز در مقایسه با بوتولیسم کندتر عمل می کند بنابراین از طریق تلقیح آنتی توکسین می توان آنها را خنثی کرد. به دنبال خنثی سازی برای کشتن باکتریهای مولد توکسین از آنتی بیوتیک استفاده می شود و بافتهای آسیب دیده را قطع می کنند تا شریاط بی هوازی از بین برود. در واقع معالجه بموقع موجب نجات از مسمومیت ناشی از این دو باکتری می شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">طریقه کشت باکتریهای بی هوازی در آزمایشگاه به این ترتیب است که بعد از انتخاب محیط کشت مناسب جهت کشت باکتری مورد نظر پلیت را در وسیله ای بنام جار بیهوازی قرار می دهند تا این وسیله شرایط یک محیط بیهوازی را برای باکتری ایجاد نماید .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">عملکرد جار بیهوازی به این صورت است که بعد از قرار دادن پلیتها در داخل آن از گاز پک استفاده می شود.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که بعد از بسته شدن کامل درب جار سطح گاز پک را با آب آغشته کرده و آنرا داخل جار قرار دهید . عملکرد گاز پک به این صورت است که مواد داخل گاز پک در طی واکنش با آب اکسیژن محیط داخل جار را مصرف کرده و با حذف اکسیژن محیط شرایط بیهوازی برای رشد باکتری فراهم می شود. برای نشان دادن صحت کار از نوارهای اندیکاتور استفاده می شود . این نوارهای باریک حاوی موادی استکه در حالت عادی برنگ آنی می باشد و هنگامی که اکسیژن از محیط حذف می شود این مواد هم تغییر رنگ داده و بحالت بی رنگ در می آید . پس برای نمایان شدن شرایط بیهوازی محیط یک عدد از این نوارها را هم داخل جار می اندازید. بعد از سپری شدن مدت لازم برای رشد باکتری شما می توانید رشد کلنی ها را در پلیتها مشاهده کنید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO"><FONT face="Times New Roman">به دوطریق می توان هاگها را زیر میکروسکوپ مشاهده نمود :<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>چون هاگ پوشش مقاومی است که در برابر نفوذ رنگ مقاومت می کند بنابراین در رنگ آمیزی معمولی می توان هاگها را به صورت ناحیه رنگ نشده در داخل سلول رویشی (باکتری مولد) مشاهده نمود. <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">اگر تعداد هاگهای موجود کم باشد و یا اگر از داخل باکتری مولد خارج شده و در گستره به صورت پراکنده باشند اغلب توسط رنگ آمیزی ساده و یا گرم قابل مشاهده نخواهند بود.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO">رنگ آمیزی شفر- بولتون</SPAN><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3> یک رنگ آمیزی افتراقی است که برای مشاهده آندوسپور و سلول رویشی (مولد) ابداع شده است. با استفاده از این روش خود هاگ رنگ می گیرد و هاگهای آزاد به آسانی قابل روئیت خواهند بود. در این روش برای نفوذ رنگ اولیه (مالاشیت گرین) به داخل پوشش هاگ از حرارت استفاده می شود . همان خصوصیاتی که رنگ آمیزی هاگ را مشکل می کند ، رنگ را پس از نفوذ آن به داخل هاگ بخوبی حفظ می کند.مالاشیت گرین به آسانی از باکتریهای مولد شسته می شود زیرا دیواره سلولی باکتریهای بدون هاگ بر اثر حرارت آسیب دیده و پاره شده است بنابراین سلول رویشی رنگ دوم ، یعنی سافرانین را جذب می کند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در مشاهده میکروسکوپی لام رنگ آمیزی شده ، هاگها درون سلول رویشی سرخ رنگ ، بصورت بخشهای بیضوی یا کروی کوچک سبز رنگ مشاهده می شوند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO"><FONT face="Times New Roman">رنگ آمیزی هاگ به روش شفر- بولتون :<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">از یک باکتری مولد هاگ مانند باسیلوس سوبتیلیس گستره ای تهیه کرده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و طبق معمول آنرا با حرارات تثبیت کنید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>لام را به رنگ مالاشیت گرین آغشته کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">لام آغشته به رنگ را حرارت دهید تا رنگ بخار شود . این عمل را با وارونه کردن شعله گاز بر روی لاک و عبور شعله به تناوب از روی رنگ انجام دهید.وقتی که رنگ شروع به بخار شدن کرد شعله را کنار ببرید همینکگه تبخیر متوقف شد دوبار کار را تکرار کنید و نگذارید رنگ بجوشد . مدت 3 تا 5 دقیقه به ترتیب ذکر شده عمل کنید و اگر مالاشیت گرین کاملا از روی لام تبخیر شد دوباره مقداری رنگ به لام اضافه کنید.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>3-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">بگذارید لام سرد شود تا از شکستن آن جلوگیری شود . به موازات سرد شدن لام به اضافه کردن رنگ ادامه دهید زیرا رنگ هنوز در حال تبخیر است .</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>4-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">رنگ اضافی را از روی لام خالی کنید و بمدت 30 ثانیه لام را با آب بشوئید.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>5-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">لام را روی تشتک رنگ آمیزی قرار داده و آنرا با رنگ دوم (سافرانین) آغشته کنید و بگذارید یک دقیقه بماند .</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>6-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">رنگ اضافه را خالی کرده و لام را بشوئید.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 31.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 31.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>7-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">لام را به دقت خشک کنید و بگذارید در هوا خشک شود.</SPAN></SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">لام رنگ آمیزی شده را توسط عدسی 100 همراه با روغن سدر مشاهده کنید. اسپورها گرد و یا بیضی برنگ سبز و سلولهای رویشی ، قرمز دیده می شوند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO"><FONT face="Times New Roman">طرز تهیه رنگها و محلولها:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>مالاشیت گرین (محلول 5/.%)<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">5 گرم مالاشیت گرین را در 100سی سی آب مقطر حل کنید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>سافرانین (محلول 5/.%)<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">5/.گرم سافرانین را در 100سی سی آب مقطر حل کنید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2008-11-22T10:39:55+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی روش رنگ آمیزی با لاکتوفنل کاتن بلو http://azmayeshat.mihanblog.com/post/36 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO"><FONT face="Times New Roman">رنگ آمیزی با لاکتوفنل کاتن بلو:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">این رنگ برای تهیه گسترش مرطوب قارچها مناسب می باشد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-ansi-language: FO"><FONT face="Times New Roman">روش رنگ آمیزی :<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">روی یک لام تمیز یک قطره از محلول لاکتوفنل کاتن بلو ریخته بعد با استفاده از آنس استریل کمی از پرگنه قارچ را برداشته و با دقت روی لام قرار دهید . نمونه نباید زیاد باشد چون مشاهده میکروسکوپی آن مشکل می شود . نکته قابل توجه اینکه هنگام برداشت پرگنه ، نوک آنس را زیاد حرکت ندهید چون اینکار باعث بهم ریختن بافت قارچ می شود . همچنین بعد از اضافه کردن پرگنه روی محلول رنگی آنرا هم نزنید چون بافت قارچ پاره می شود و بررسی آن مطلوب نیست . بعد یک لامل روی آن گذاشته با میکروسکوپ با بزرگنمایی 10 و 40 بررسی کنید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">برای بررسی با بزرگنمایی 100 باید بعد از قرار دادن لامل چند ضربه آهسته به آن زده و بعد با استفاده از روغن سدر سطح لامل را آغشته کرده و بررسی کنید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2008-11-22T10:36:57+01:00 azmayeshat.mihanblog.com مهندس داود محمدی روش رنگ آمیزی کپسول http://azmayeshat.mihanblog.com/post/35 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بعضی از باکتریها ماده لزجی از خود ترشح می کنند که خارج از سلول و پیرامون آن جمع می شود و دیواره سلولی را می پوشاند . این لایه کپسول نامیده می شود که ضخامتهای متفاوت و چسبندگی متغیر دارد. اندازه کپسول به محیط کشت میکروبی بستگی دارد و همچنین باکتریهای بیماریزا ، در بین باکتریهای تولید کننده کپسول ، کپسولهای بزرگتری دارند. جنس این کپسول از پلی ساکارید است که در آب محلول و غیر یونی است .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کاربرد کپسول در باکتریها :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کپسول بعنوان یک سد اسمزی بین باکتری و محیط اطراف آن عمل می کند و در واقع<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نقش حفاظتی دارد. کپسول مانع از عمل بیگانه خواری گلبولهای سفید می شود همچنین بعنوان مخزن ذخیره مواد غذایی یا دفع مواد زائد هم می تواند عمل کند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در تعدادی از باکتریهای بیماریزا ، وجود کپسول شدت بیماریزایی و عفونت زایی را افزایش می دهد و ممکن است حتی این بیماریزایی به وجود کپسول بستگی داشته باشد . مثلا در استرپتوکوکوس پنومونیا اگر توانایی تولید کپسول در باکتری از بین برود این باکتری غیر بیماریزا می شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در عمل رنگ آمیزی شرط رنگ گیری یک سلول یونی بودن آن می باشد یعنی وقتی سلول حالت یونی داشته باشد هنگام رنگ آمیزی بین نواحی یونیزه سطح سلول و اجزای یونیزه مولکولهای رنگ پیوند بوجود می آید . در نتیجه بین بارهای مخالف موجود در سطح سلول و مولکولهای رنگ پیوند یونی تشکیل می شود و باکتری رنگ می گیرد . اما چون کپسول را بعلت غیر یونی بودن آن نمی توان رنگ آمیزی کرد در نتیجه برای دیدن آن در زیر میکروسکوپ ، زمینه باکتری رنگ آمیزی می شود و در نتیجه امکان دیدن کپسول باکتری که بصورت بیرنگ ظاهر می شود ، فراهم می شود. این روش را رنگ آمیزی منفی می نامند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در این روش رنگ آمیزی برای تثبیت گسترش از حرارت استفاده نمی شود . چون در اثر حرارت ، باکتری در داخل کپسول از شکل طبیعی خود خارج می شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">روش کار در رنگ آمیزی کپسول :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">1- روی یک لام تمیز بمقدار مساوی از مرکب چینی و سرم فیزیولوژی را با هم مخلوط کرده و با لوپ (نوک آنس) مقدار کمی از کشت باکتری را به آن اضافه کنید ، سوسپانسیون را به آرامی و کاملا مخلوط کنید و گسترش را پخش کنید و بگذارید در مجاورت هوا خشک شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>سطح گسترش را با آبی متیلن لوفلر بپوشانید و بگذارید 3 دقیقه بماند . بعد رنگ اضافی را خالی کرده و بعد با آب مقطر آنرا شستشو دهید. در این هنگام ممکن است مقداری از گسترش نیز شسته شود و این جای نگرانی ندارد چون گسترش ضخیم است و حتما مقداری از آن برای مطالعه شما باقی می ماند. <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>لام را با زاویه 45 درجه نگدارید و بگذارید در مجاورت هوا خشک شود . توجه داشته باشید که هیچگاه کاغذ خشک کن را روی آن نکشید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">اگر محیط مایع بود استفاده از سرم فیزیولوژی ضروری نیست .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">هنگام مخلوط کردن کشت با مایع به آرامی هم بزنید تا آرایش باکتریها بهم نخورد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">طرز تهیه رنگها و محلولها :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>آبی متیلن لوفلر <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- آبی متیلن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>3/.گرم <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- اتانول95%<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>30سی سی <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- آب مقطر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>100سی سی <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">رنگ را در اتانول حل کنید . آب مقطر را به آن اضافه کرده و خوب مخلوط کنید . محلول را با استفاده از قیف از کاغذ صافی عبور دهید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FO style="mso-ansi-language: FO"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3>سرم فیزیولوژی <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- کلرور سدیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>85/.گرم <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO">- آب مقطر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>100سی سی </SPAN><SPAN lang=FO dir=ltr style="mso-ansi-language: FO"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="mso-ansi-language: FO"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کلرور سدیم را در آب مقطر حل کنید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>