·         استفاده از آزمایشگاه تنهـا منحصر به افرادی است كه مجاز هستند.

·         ورود اطفـال و كودكان به آزمایشگاه اكیداً ممنوع می باشد.

·     استعمال دخـانیـات، خـوردن، آشامیـدن، نگهداشتن موادغذایی، نوشیدنی ها، تنباكو و استفاده از مواد آرایشی در آزمایشگاه مطلقاً ممنوع است.

·         استفاده از لنز تماسی چشمی، بدون استفاده از عینک محافظ، در آزمایشگاه توصیه نمی گردد.

·     به هنگام كـار و جابجایی مـواد شیمیایی، مواد خطرناك زیست محیطی یا مواد رادیوایزوتوپ در محیط آزمایشگاه، از روپوش های مخصوص آزمایشگـاه (كه قد آن تا زانوی كاربر باشد) و ماسك های چشمی استفاده كنید.

·     موهای بلند خود را به هنگام كـار با مـواد شیمیایی، مواد خطرناك زیست محیطی، رادیوایـزوتوپ ها، یـا جابجایی ماشین آلات و تجهیزات آزمایشگـاهی، (در پشت سر خود) ببندید.

·     همواره آزمایشگاه و محل كار خود را تمیـز نمایید و مـواد شیمیایی، بیولوژیكی غیرضروری و تجهیزات بلامصرف را در محل مخصوص خود قرار دهید.

·         از جا گذاشتن بطری های مخصوص مـواد واكنش گر (پر یا خالی)، در كف آزمایشگاه خودداری كنید.

·     تنها با مـوادی كـار كنید كه از میـزان اشتعـال پـذیری، واكنش دهی، سمیت و نیز روشهای صحیح جابجایی و ذخیره آنها و اقدامات اضطراری مربوطه آگاهی دارید.

·         خروجی ها و راهروها را در همة مواقع باز (و بدون هرگونه مانع) نگهدارید.

·         تا حد امكـان، از كار به تنهایی در محیط آزمایشگـاه خودداری كنید.

·   حتی الامکان در آزمایشگاه به تنهایی کار نکنید و  اگر طبیعت كـار شما اقتضاء می كنـد كه به تنهایی در آزمایشگاه كـار كنید، بایستی حضور خود را به مسئول آزمایشگاه و یا همكاران دیگر اطلاع دهید.

·         هرگونه حـوادث و اتفاقات خطرناك را سریعاً به اطلاع سرپرست آزمایشگاه و مسئولین ذیربط برسانید.

حفظ و نگهـداری

·         خطرات ایمنی را با حفظ و نگهداری محیـط های كار در وضعیت مطلوب از بین ببرید.

·         حداقل دو خروجی باز (بدون مانـع) در آزمایشگاه تعبیـه شده باشد.

·         حداقل دو راهروی باز (بـدون مانـع) به طرف درهای خروجی آزمایشگاه ایجاد شده باشد.

·     همـواره، مواد و وسایـل غیر ضـروری را از روی میزهای كار، هـودهای بخار، كف آزمایشـگاه، راهروها و ... بـرداشته و در محل های مناسب قرار دهید.

·     نیـكمت هـا، میـزهای كـار و دیـگر سطـوح آزمایشگاهی را پس از هـر بار استفـاده با یك مـاده پـاك كننـده یـا ضـد عفونی كننده تمیز نمایید.

·         همـة تجهیـزات بایستی قبـل از استفاده بازرسی شوند.

·         شیشه آلات مورد استفـاده درآزمایشگـاه باید از جنس بروسیلیكات باشند.

·     در صورت استفاده از مواد پاك كننده دی كرومات یا اسید سولفوریك در آزمایشگاه، دقت كنید كه پاك كردن فقط محدود به هود بخار باشد، در غیر این صورت كلریدهای سمی كلرومتیل از محلول كرومات/اسید سولفوریك آزاد می شوند.

·         سعی شـود از محـلول های پاك كنندة غیركروماتی استفاده شود.

·     در صـورتی كه آزمـایشها ناتمام مانده باشند، یادداشتی حاوی نوع مواد شیمیایی مورد استفاده، نام و نام خانوادگی آزمایشگر و شماره تماس او در كنار دستگاههای مورد استفاده قرار داده شود.

·         كف آزمایشگـاه را در همـة اوقـات خشـك نگهدارید.

·     در صورت ریـزش هرگونه مواد شیمیایی یا آب، کـف آزمایشگـاه را بلافاصـله تمیز كرده و با قراردادن علائـم هشـدار، دیگران را نسبت به خطرات بالقوه سُرخوردن آگــاه نمایید.

·     بر روی همة ماشین آلات و تجهیزات تحت تعمیر یا تنظیم، بایستی قبـل از آنـکه قابـل استفاده باشند، برچسب هشدار نصب گردد.

·     سیفون های كف آزمایشگاه و سینك ها بایستی به طور مرتب تخلیه شده و شسته شوند تا از خروج گـازهای نامطبـوع یا آزاد شدن بوی مواد شیمیایی در جلوگیری شود.

·     سیفون هایی كه به طور مرتب مورد استفاده قرار نمی گیرند برای ممانعت از تبخیر آب بهتر است با 20-30 میلی لیتـر روغن معدنی پر شوند.

·         همة سیلندرهای گاز فشرده بایستی به طور محكم با زنجیر یا طناب بصورت ثابت بسته شوند.

·         سیلندرهای خـالی را علامت گذاری كنید و تمام اقدامـات حفاظتی و ایمنی را در مورد آنـها همـانند سیلندرهای پر رعایت كنید.

·         کلیه امور خـدمات و نگهداری بایستی توسط پرسنل متخصص و مجاز انجام پذیرد.

اقدامات لازم قبل از ترك آزمایشگاه

·         ضایعات آزمایشگـاهی را شناسایی، بسته بندی و طبق مقررات استاندارد به خارج از محیط آزمایشگاه منتقل كنید.

·        تجهیزات و وسایل خراب را خاموش و با رعایت مقررات استاندارد از محیط كار (و دسترس دیگران) خارج كنید.

·        سطوح كاری و کلیه تجهیزات مـورد استفاده را ضدعفونی كنید.

·        به هنگام اتمام كار و ترك آزمایشگاه، تجهـیزات و وسایل استفـاده نشده را به محل اصلی خود بازگردانید.

·        روپوش مخصوص آزمایشــگاه را در داخل آزمایشگـاه قرار دهید.

·        از خاموش بودن تجهیزات برقی و گازی مورد استفاده اطمینان حاصل نمایید.

·        دست های خود را با دقت بشوییـد.

·        درب آزمایشگاه را بسته و از قفـل بودن آن اطمینان حاصل نمایید

چند نکته دیگر:

. هیچگاه كیف و وسایل شخصی خود را در محیط آزمایشگاه نگذارید.

. به مقررات و قواعد نگهداری مواد شیمیایی مختلف دقت كنید.

. قبل از شروع كار با مواد، با خواص و خطرات آنها آشنا شوید.

. قبل از توزین و یا برداشتن یك ماده برچسب ایمنی آن را مطالعه كنید.

. هیچگاه ماده‌ای را مستقیماً با دست بر ندارید و از وسایلی نظیر اسپاچول استفاده كنید.

. در شكستن و خرد كردن مواد جامد تمرین و دقت كافی بعمل آورید كه ممكن است پاشیدن و پرتاب شدن ذرات جامد بصورت شما یا اطراف (خطر انفجار) شما را تهدید كند.

. از مزه كردن و چشیدن هر نوع ماده آزمایشگاهی خودداری كنید.

. از مكیدن مایعات با پیپت توسط دهان خودداری نموده و از پیپتهای مكانیكی استفاده كنید.

. از هود، دستكش، گلاوباكس و ماكس برای كار با مواد خورنده یا سمی استفاده كنید.

. هیچگاه یك خلال یا مایع اشتعال‌پذیر را روی شعله قرار ندهید.

..  هیچگاه اسیدها، قلیاها، مایعات سمی و یا اشتعال‌پذیر را در دستشویی خالی نكنید.

. از مصرف كردن و كار با مواد بدون برچسب و نشان بپرهیزید.

. تهیه هر نوع محلول و ماده‌ای را با یادداشت برداری دقیق و ذكر تاریخ انجام دهید.

.  تمام پسمانده‌های مایع و جامد را قبل از دور ریختن باید آلودگی زدایی نمایید.


تعداد کل صفحات: 16 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic