تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - روش تعیین (ADF)
یکشنبه 19 آبان 1387

روش تعیین (ADF)

   نوشته شده توسط: مهندس داود محمدی    نوع مطلب : آزمایشات بخش تغذیه دام  ،

تعیین مقدار فیبر غیر محلول در شوینده اسیدی  (ADF) 

مواد محلولهای مورد نیاز:

1- محلول شوینده اسیدی این محلول شامل :

20 گرم ستیل تری متیل آمونیوم بروماید در یک لیتر اسید سولفوریک یک نرمال می باشد. بدین صورت که 20گرم از ماده فوق را در مقدار حدود 300 میلی لیتر اسید سولفوریک یک نرمال با استفاده از حرارت ملایم حل نموده سپس مابقی حجم یک لیتر اسید سولفوریک یک نرمال را به آن اضافه و خوب مخلوط نمایید.

 

یادآوری :

جهت تهیه اسید سولفوریک یک نرمال می توان 74/27میلی لیتر از اسید سولفوریک غلیظ با وزن مخصوص 84/1 را به حدود 300 میلی لیتر آب مقطر که در یک بالن ژوژه یک لیتری است به آرامی اضافه نموده و سپس با آب مقطر به حجم برسانید.

2- استون

3- ضد کف یا آنتی فوم(اکتانول یا دکالین)

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

تمامی وسایل و تجهیزات مود نیاز همانند فیبر خام می باشد.

روش انجام آزمایش:

حدود یک گرم از نمونه آسیاب و مخلوط شده را با دقت 1/0 میلی گرم وزن نموده و در صورت نیاز چربی گیری نمایید. حال نمونه را به بشر 600 میلی لیتری منتقل نمایید .  100 میلی لیتر از محلول ADF تهیه شده با درجه حرارت دمای محیط را به نمونه اضافه نموده و به گونه ای حرارت دهید تا محلول پس از 5 تا10 دقیقه به جوش آید . عمل جوشیدن را به مدت 60 دقیقه ادامه دهید و در طی جوشش در صورت چسبیدن ذرات نمونه به کناره ظرف با حداکثر حدود 5 سی سی از محلول ADF ذرات را به داخل محلول در حال جوشش برگردانید.

پس از طی زمان لازم حرارت را قطع نموده و مخلوط را صاف نمایید بایستی عمل صاف نمودن در شروع کار با خلاء ملایم آغاز و در صورت نیاز خلاء را بیشتر نمایید. در طی زمان صاف شدن با استفاده از همزن شیشه ای سطح بسته شده روی کروسیبل را بهم زده تا سرعت صاف شدن بیشتر شود . پس از اتمام عمل صاف شدن بقایا را 3 بار توسط آب مقطر داغ شستشو داده و مطمئن شوید که از محلول ADF چیزی به جداره کروسیبل نچسبیده باشد. بعد با 30-40 سی سی استون چند با محتویات را شستشو دهید به گونه ای که تمامی سطح ذرات به حلال آغشته گردد. این کار برای از بین بردن رنگدانه ها انجام می شود. در صورتیکه محلول خروجی از کروسیبل بی رنگ نشده باشد شستشو با استون را ادامه داده تا محلول خروجی شفاف و بی رنگ شود.

سپس کروسیبل را جهت رطوبت گیری به آون با درجه حرارت 105 درجه منتقل نمایید. مدت زمان آون گذاری 8 ساعت ویا تا یک شب می باشد. پس از طی این مدت کروسیبل را به دسیکاتور با ماده نم گیر مناسب (مانند سیلیکاژل ) منتقل نمایید و پس از خشک شدن بدقت آن را وزن کنید. بعد کروسیبل را به کوره با درجه حرارت 550 درجه به مدت 3 ساعت (تا عاری شدن از مواد آلی) خاکستر نمایید. پس از طی زمان لازم کوره را خاموش نموده و پس از رسیدن دمای کوره به حدود 250 درجه , کروسیبل را به دسیکاتورمنتقل نموده و پس از سرد شدن به دقت توزین نمایید.  مقدار درصد   ADF   از رابطه زیر بدست می آید.

 

100×وزن کرسیبل و خاکستر-وزن کروسیبل و نمونه خشک شده پس از تاثیر محلول ADF


وزن نمونه