تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - روش تعیین (NDF)
یکشنبه 19 آبان 1387

روش تعیین (NDF)

   نوشته شده توسط: مهندس داود محمدی    نوع مطلب : آزمایشات بخش تغذیه دام  ،

 

) تعیین مقدار فیبر غیر محلول در شوینده خنثی NDF)

یادآوری : این روش جهت مواد خوراكی با درصد پروتئین بالا و فیبر كم قابل استفاده  نمی باشد.

مواد و محلول های مورد نیاز:

1- محلول شوینده خنثی : براس ساختن یك لیتر محلول شوینده خنثی مواد بشرح زیر مورد نیاز می باشد:

 الف - نمك سدیم EDTA بمقدار 61/18 گرم

ب - سدیم بورات دكا هیدرات(Na2B4O7.10H2O)  بمقدار 81/6 گرم

ج - دی سدیم هیدروژن فسفات بدون آب Na2HPO4)) بمقدار 56/4 گرم

د -  سدیم لوریل (دودوسیل) سولفات (CH3(CH2)11OSO3Na )  بمقدار 30 گرم   

ی – تری اتیلن گلیكول بمقدار 10 سی سی   یا 2- اتوكسی اتانول (C6H14O4)

 

990 میلی لیتر آب مقطر را آماده نموده و در دو بشر شماره 1 و2 بطور جداگانه به مقدار تقریبا مساوی تقسیم نمایید . مقادیر معین شده از مواد الف و ب و ج را به بشر شماره 1 منتقل نموده و در زیر هود حل نمایید(در صورت ضرورت از حرارت ملایم استفاده نمایید) . سپس ماده –د- را نیز به بشر شماره 1 افزوده و مقداری آب مقطر نیز به آن اضافه نمایید. پس از اینكه حدود 4/3 آب مقطر از بشر شماره 2 نیز اضافه گردید ، ماده –ی- را بیافزایید و بخوبی مخلوط نمایید . این محلول را در دمای اتاق نگهداری نمایید اما در صورتی كه محلول سردتر شود بایستی قبل از استفاده تا دمای 25 درجه گرم شده و بخوبی مخلوط شود و PH  آن نیزحتما كنترل گردد. حالت اسیدی و یا قلیایی محلول شوینده خنثی می تواند از عوامل انحلال فیبر بوده و ایجاد خطا در آزمایش را موجب شود لذا ضروری است كهPH محلول شوینده خنثی در محدوده 95/6 تا 05/7 باشد . در غیر اینصورت با مقدار كمی اسید سولفوریك و یا هیدروكسید سدیم PH را تنظیم نمایید .

.

2- استون (عاری از رنگ و ذرات معلق یا رسوب )

3- سدیم سولفیت بدون آب Na2So3)) بدون آب (افزودن سولفیت سدیم باعث سهولت و سرعت صاف شدن وازسویی كمك به افزایش حلالیت پروتئین ها می نماید ، در نتیجه خطاهایی كه در اثر تركیبات ازته ممكن است پیش آید را به حداقل رسانیده و باعث بالا رفتن دقت و صحت آزمایش می گردد.

4- ضد كف همانند: اكتانول یا دكالین (دكاهیدرونفتالین)

تذكر : در مواردی كه تعیین ADF-ADL بصورت سری بعد از تعیین NDF اندازه گیری می شود ممكن كاهش لیگنین در مقایسه به حالتی كه سپس ADFو ADL اندازه گیری می شود مشاهده گردد.لذا بایستی مطابق روش ذكر شده در موارد ذیل در این موارد ترجیحا سولفیت سدیم را حذف می نمایند.

یادآوری : مقادیر بالای نشاسته در نمونه ممكن است در طی اندازه گیری NDF باعث ژلاتینه شدن نمونه شده و در نهایت عمل صاف كردن را با مشكل مواجه كند در نتیجه برای نمونه هایی كه دارای مقادیر بالایی از نشاسته می باشند مانند ذرت لازم است تغییراتی در روش داده شود ، بهمین خاطر از آنزیم آلفاآمیلاز استفاده می شود كه در نهایت با استفاده از محلول آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت و محلول شوینده خنثی ، پروتئین های قابل هضم لیپیدها ، قندها ، نشاسته ، و پكتین های مواد خوراكی حل شده و فقط تركیبات فیبری غیر محلول باقی می ماند   . این روش به نام aNDF نامیده می شود.

 روش آزمایش :NDF

نمونه آسیاب شده باید از الك یك میلیمتری عبور نماید. حدود یك گرم از نمونه را بادقت 001/0گرم بدقت توزین نموده و به بشر 600 میلیمتری منتقل نمایید. 100 میلی لیتر از محلول شوینده خنثی كه دارای دمای محیط آزمایشگاه است بدان اضافه نموده و حرارت دهید تا مخلوط بجوش آید . (حرارت دادن را به گونه ای انجام دهدی كه پس از 5 تا 10 دقیقه مخلوط جوش آید ) پس از شروع جوشش دما را كمتر نموده تا مخلوط با آرامی بجوشد.

جوشش را به مدت 60±5دقیقه ادامه دهید . در صورتیكه از ذرات نمونه به جداره ظرف چسبیده باشد با مقدار حداكثر 5 میلی لیتر از محلول NDF ذرات را به داخل محلول در حال جوش برگردانید.

پس از طی زمان لازم هیتر را خاموش نموده و مخلوط را صاف نمایید. باید توجه نمود كه در ابتدا عمل صاف كردن باید با خلاء ملایم صورت پذیرد و در صورت نیاز مقدار آن بیشتر شود.

همچنین جهت سهولت و سرعت عمل صاف كردن سطح بسته شده روی كروسیبل را توسط همزن شیشه ای بهم بزنید .

پس از آنكه محتویات روی كروسیبل صاف گردید سه بار متوالی با آب مقطر داغ (90درجه)به خوبی شستشو داده (شستشو باید بگونه ای باشد كه در هر سری مقداری آب روی تمام نمونه را پوشانده و سپس صاف شود زیرا شستشوی سریع الیاف ، فقط باعث حذف آلودگی سطحی شونده و مواد محلول می گردد و در نتیجه جواب اندازه گیری برای فیبر شوینده خنثی مقدار عددی بالاتری را نشان می دهد) و پس از آن حداقل دو مرتبه توسط استون (برای از بین بردن رنگ دانه ها) نیز شستشو دهید. كروسیبل ها را جهت رطوبت گیری به آون منتقل نموده و در دنمای 105-100درجه حداقل به مدت 8 ساعت یا یك شب قرار دهید. پس از طی این زمان به دسیكاتور دارای ماده نم گیر مناسب منتقل نموده و پس از خنك شدن بدقت توزین نمایید.

حال كروسیبل را به كوره سرد (در درجه حرارت آزمایشگاه ) منتقل نموده و به مدت حداقل 3 ساعت (تا عاری شدن از مواد آلی ) در دمای 500 درجه سانتیگراد خاكستر نمایید. پس از طی زمان لازم كوره را خاموش نموده و اجازه دهید تا به دمای حدود 250 درجه برسد سپس كروسیبل ها را به دسیكاتور منتقل و پس از خنك شدن بدقت توزین نمایید.مقدار درصد فیبر غیر محلول در شوینده خنثی از رابطه زیر محاسبه می شود:

.

 

  100×وزن كروسیبل و خاكستر-وزن كروسیبل و نمونه خشك شده پس از تاثیر محلول NDF


وزن نمونه