در یک پلیت خالی استریل مقداری از محیط سابرودکستروز آگار ریخته و بگذارید تا منعقد شود . بعد با استفاده از اسکالپر استریل مقداری از محیط به ابعاد یک سانتیمتر مربع بریده و با رعایت موازین استریل آنرا روی لام قرار دهید (می توانید لام را چند بار از روی شعله عبور داده تا استریل شود) . بعد از اینکه آگار را کاملا در مرکز لام قرار دادید آنرا روی لوله "یو" شکل که درون یک پلیت شیشه ای بزرگ است بصورت افقی قرار دهید . بعد با استفاده از آنس استریل ، کپک را در 4 نقطه از محیط روی لام تلقیح کنید (مطابق شکل) .

یک لامل برداشته و در حالیکه آنرا با یک پنش گرفته اید آنرا داخل ظرق الکل فروکرده  ، بعد ازچکیدن تمام الکل از روی آن ، یک بار با سرعت لامل را از میان شعله عبور دهید تا باقیمانده الکل بسوزد و استریل سازی لامل کامل گردد.حالا می توانید لامل سترون شده را روی قطعه آگار تلقیح شده قراردهید.

بعضی از ریسه ها بعد از رشد از آگار خارج شده و به قسمت زیرین لامل می چسبد بطوریکه به آسانی زیر میکروسکوپ دیده می شوند.

برای جلوگیری از خشک شدن قطعات آگار در طول مدت انکوباسیون حدود 10 سی سی آب مقطر استریل را در داخل پلیت بریزید و مواظب باشید تا آب روی قطعه آگار یا لام و لامل نریزد و درب پلیت را ببندید. پلیت رت بمدت یک هفته در دمای اطاق قرار دهید در صورت تبخیر آب داخل پلیت می توانید مجددا آب به آن اضافه کنید .

بعد از انکوباسیون می توانید لامل را جدا کرده  بعد دو قطره از لاکتوفنل – کاتن بلو را روی لام منیز دیگری ریخته و لامل را با کپکی که به آن چسبیده روی لام قرار داده و ساختمان ریسه های به آن چسبیده را مطالعه کنید.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات