تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - تعریف کلی علم میکروبیولوژی
شنبه 2 آذر 1387

تعریف کلی علم میکروبیولوژی

   نوشته شده توسط: مهندس داود محمدی    نوع مطلب :آزمایشات بخش میکروبیولوژی ،

میکروبیولوژی

واژه میکرولوژی از سه قسمت "میکرو"بمعنای کوچک و"بیو" بمعنای زندگی(رشد ، مرگ ، تولید مثل و...) و "لوژی "بمعنای شناخت می باشد که در کل به علم شناسایی زندگی اجرام کوچک تعبیر می شود.

منظور از اجرام کوچک ، اجرامی است که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند. دیدن با چشم مسلح یعنی بررسی میکروسکوپی اجرام می باشد.این اجرام را بعنوان میکروارگانیسم می شناسیم .

محیط پیرامون ما مملو از این میکروارگانیسمها می باشد که بطور طبیعی در حال زندگی می باشند. این اجرام می توانند  با موجودات زنده دیگر همزیست بوده (ساپروفیت) یا برای آنها بیماریزا(انگل) باشند.

دسته ای از میکروارگانیسمها بطور طبیعی در مجاری بدن و درون مخاطها و روی پوست زندگی می کنند و در واقع برای بدن مفید می باشند . یکسری ازاین میکروارگانیسمهای مفید کار محافظت از ورود عوامل بیماریزا به داخل بدن را بعهده دارند که این کار از طریق قانون نزاع برای بقاء صورت می گیرد. یکسری از آنها هم درروده وجود دارند که دریعضی  از فعل و انفعالات بدن شرکت می کنند. این دسته از میکروارگانیسمها را فلور طبیعی بدن می نامند.

در مجاری ادراری یکسری از قارچهای مخمر بطور طبیعی زندگی می کنند که مانع از ورود عوامل بیماریزا و ایجاد عفونت در این مجرا می شود.

پس در نگاه کلی می بینیم که این اجرام میکروسکوپی موجود در طبیعت می توانند برای انسان و حیوانات هم مفید و هم مضر باشند. بطوری که باکتری بنام مایکوباکیریوم توبرکلوزیس می تواند عامل بیماری خطرناکی بنام سل در انسان شود.

طبقه بندی میکروارگانیسمها :

میکروارگانیسمها را در سلسله پروسیتا قرار داده اند که به دو شاخه تقسیم می شوند:

- پروسیتهای عالی (الگ ، پروتوزآ ، قارچهای پست ) که شبیه گیاهان و حیوانات بوده یعنی دارای هسته واقعی و عضوهای پیوندی است .

- پروسیتهای پست (باکتریها، الگهای آبی و سبز، ریکتسیاها ، ویروسها) خیلی ابتدایی و اولیه بوده مثلا بجای هسته چیزی شبیه هسته که کروموزوم بدون پوشش است ، دارند. باستثنای ویروسها که از نظر شیمیایی دارای جداری نیمه سخت و خالص می باشند.

 

پروتیستهای پست به 3 رده تقسیم می شوند:

رده اول : شیزوفیسه Shizophyceae – شامل تمام موجوداتی که پیگمان فتوسنتز دارند(الگهای آبی و سبز)می باشد.

رده دوم  : شیزومیستها Shizomycetes – شامل تمام موجوداتی است که نمی توانند پیگمان از طریق فتوسنتز تهیه نمایند. روش تولید مثل آنها بوسیله تقسیم دوتایی انجام می گیرد.(باکتریها ، مایکوپلاسماها و اسپیروکتها) و از صافی عبور نمی کنند.

رده سوم : میکروتاتوبیوت Microtatobiotes – شامل تمام موجوداتی است که می توانند از صافی یاکتریولوژی عبور نمایند. انگل اجباری بوده و اکثر آنها داخل سلولی می باشند و برای کشت احتیاج به روش خاصی داشته و طریق تکثیر آنها بخوبی شناخته نشده است (ریکتسیاها ، ویروسها)

باکتریا  BACTERIA

تعریف :

مفرد باکتریاBacteria در لاتین باکتریومBacterium می باشد. از رده دوم بوده و عبارتند از موجودات تک سلولی کروی ، دراز ، خمیده و یا اسپریل می باشند. بعضی ها متحرک ، بعضی بیحرکت ، اندازه آنها بین 2/. تا 5 میکرون می باشد. ممکن است آزاد زندگی کنند و یا انگل و بیماریزا باشند.