تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - آزمایش وجود روغن سویا
چهارشنبه 29 آبان 1387

آزمایش وجود روغن سویا

   نوشته شده توسط: مهندس داود محمدی    نوع مطلب :آزمایشات بخش کنترل کیفیت خوراک دام ،

2 میلی لیتر  روغن را در یک ارلن ریخته ، 4 میلی لیتر اسید استیک و 4 میلی لیتر اتر دو پطرول به آن اضافه نموده ، سپس قطره قطره برم به آن  اضافه می کنیم تا رنگ مخلوط پرتغالی شود . سپس آن را به مدت 24 ساعت در یخچال قرار داده ، ایجاد رسوب سفید رنگ دلیل بر وجود سویا در نمونه است . البته  علت تشکیل رسوب ، اثر برم بر اسید لینولنیک موجود در روغن سویا (حدود 50 درصد) و تشکیل رسوب هگزا برمور می باشد.