تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - طرز تهیه محلول خاکستر
یکشنبه 19 آبان 1387

طرز تهیه محلول خاکستر

   نوشته شده توسط: مهندس داود محمدی    نوع مطلب : آزمایشات بخش تغذیه دام  ،

به بوته محتوی خاکستر حدود 5 سی سی اسید هیدروکلریک غلیظ افزوده و مخلوط را به مدت 5 دقیقه روی هات پلیت در زیر هود بجوشانید. در این فاصله برای ثابت نگهداشتن حجم در صورت نیاز اسید اضافه کنید . محلول داخل بوته را در یک بشر ریخته سپس بوته را با آب مقطر شستشو داده و به بشر  منتقل نمایید. حجم آن را به حدود 40 سی سی رسانده و مدت 10 دقیقه روی شعله گاز بجوشانید. و بعد آن را سرد کرده و از روی پشم شیشه یا کاغذ صافی آن را داخل یک بالن 100 سی سی صاف نمایید. باقی مانده داخل بشر را با آب مقطر شسته و به بالن ژوژه منتقل نمایید. محتویان بالی را سرد کرده و به حجم برسانید. از محلول حاصل برای اندازه گیری هر یک از مواد معدنی می توانید استفاده نمایید.